Algemene voorwaarden & privacybeleid

1. ALGEMEEN

Oosterzele Onderneemt is de lokale raad van lokale economie van de gemeente Oosterzele.

www.oosterzeleonderneemt.be is een initiatief van de lokale raad van economie in samenwerking met de gemeente Oosterzele en de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de lokale handel te stimuleren.
Maatschappelijke zetel:

Stationsstraat 23

9860 Scheldewindeke

Communicatieverantwoordelijke Lesly Van Den Berge 0485/20.89.04

Voorzitter Hugo Verstraeten

info@oosterzeleonderneemt.be

2. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen waarbij Oosterzele Onderneemt of één van zijn handelaars als verkopende partij betrokken is.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

3. ONJUISTHEDEN

Oosterzele Onderneemt is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper of verkoper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen van de producten of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt.

 

4. RECHTEN VAN DE CONSUMENT

Al uw rechten blijven onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder/aangesloten handelaar. Oosterzele Onderneemt fungeert enkel als transactiekanaal en logistiek kanaal. Voor eventuele problemen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de handelaar die conform uw rechten voor zijn rekening neemt. Uw wettelijke rechten m.b.t. de herroepingstermijn en de garantietermijnen kan u ook bij de desbetreffende aanbieder laten gelden. Let erop dat de retourtermijn niet geldig is voor producten die vermeld zijn als uitgesloten producten in het retourbeleid op de website. Bekijk het retourbeleid op onze website voor meer details hieromtrent.

 

5. PRODUCT IS ONVOLLEDIG OF BESCHADIGD BIJ DE LEVERING

De leveringsdienst en/of de betrokken handelaar van Oosterzele Onderneemt zal uw bestelling zo goed mogelijk afleveren. Het kan altijd gebeuren dat u tijdens het uitpakken of monteren alsnog een beschadiging of anomalie opmerkt.

We adviseren u om de goederen altijd bij ontvangst te controleren op inhoud of beschadigingen.

Indien u een afwijking opmerkt, kan u dit melden aan Oosterzele Onderneemt of rechtstreeks aan de betrokken handelaar.

 

6. VEILIG BETALEN

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Oosterzele Onderneemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Oosterzele Onderneemt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

7. PERSOONSGEGEVENS

In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Oosterzele Onderneemt erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de behandeling van de persoonlijke gegevens voor het aanwenden en verzamelen van gegevens die verstrekt worden in België via de website van Oosterzele Onderneemt en opgenomen worden in het bestand van Oosterzele Onderneemt. Volgens deze wet heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan eenvoudig per e-mail verzoek via info@oosterzeleonderneemt.be.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

Oosterzele Onderneemt gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Oosterzele Onderneemt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Oosterzele Onderneemt bezorgt een samenvatting van de bestelling na het plaatsen hiervan aan het elektronisch postadres van de consument en aan de handelaar. Na bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail die een link naar de algemene voorwaarden bevat.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Oosterzele Onderneemt kenbaar heeft gemaakt. Oosterzele Onderneemt is niet verantwoordelijk indien een bestelling door een fout in het electronisch e-mail verkeer achterblijft.

 

8. KLACHTENBEHANDELING EN GESCHILLENREGELING

Klachtenbehandeling

Klachten over de producten en/of levering moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Oosterzele Onderneemt en/of zijn handelaars.

 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Oosterzele Onderneemt, zijn handelaars en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Oosterzele Onderneemt en zijn handelaars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongevallen, verliezen of wat dan ook die verbonden zijn aan het aanbod. Oosterzele Onderneemt en zijn handelaars kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht, niet of niet tijdig ontvangen van informatie die nodig is om de bestelling (tijdig) uit te voeren.

 

10. DISCLAIMER

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen, tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Oosterzele Onderneemt en zijn handelaars kunnen niet aansprakelijkheid gesteld worden voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Oosterzele Onderneemt. Alle prijzen worden vermeld op de site en zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Bestellen kan vanaf 18 jaar.

Privacybeleid Oosterzele Onderneemt

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 september 2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Oosterzele Onderneemt. U dient zich ervan bewust te zijn dat Oosterzele Onderneemt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Oosterzele Onderneemt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Oosterzele Onderneemt of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Oosterzele Onderneemt of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Oosterzele Onderneemt of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. De persoonlijke gegevens worden niet aangeboden aan derden buiten Oosterzele Onderneemt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@oosterzeleonderneemt.be